Badanie sprawności działania


Wiele obiektów zarówno prywatnych jak i tych, które istnieją na potrzeby jakiejś produkcji lub usług, wymaga przeglądu ich stanu. Podobny audyt stosuje się do urządzeń i maszyn w takich strukturach.
Są to kontrole ich działania, ergonomii, ewentualnie stanu jakości lub funkcjonowania przeprowadzane na różne potrzeby.
Wykonuje się je cyklicznie lub w razie awarii, według harmonogramów, wymogów lub po prostu w zaistniałej okoliczności. Może nią być na przykład spadek jakości działania, który może prowadzić do strat w produkcji towaru lub jakości usługi. Może być przesłanką w umowie z kredytodawcą lub ubezpieczycielem.
Istnieją różne wskazania, procedury i okresowe rozkłady do przeprowadzania kontroli, do których należą na przykład badania termowizyjne urządzeń. Stosuje się je powszechnie ze względu na ich małą ingerencję, wręcz bezinwazyjne działanie i precyzję pomiaru, mogącą wykazać parametry maszyny związanych z wydatkowaniem energii i ciepła.
Niektóre podlegają określonym normom, niektóre działają umownie według zapożyczonych wskaźników charakterystycznych dla danego obiektu. W każdym przedsiębiorstwie może być aparat i przeszkolony do ich wykonywania pracownik, można też skorzystać z usług zewnętrznych firm zajmujących się tym profesjonalnie.
Stała i wnikliwa kontrola funkcjonowania agregatów pozwala na szybkie wychwycenie i naprawę nawet najmniejszego mankamentu, który mógłby niekorzystnie wpływać na ciągłość całej produkcji zakładu. Bieżące przeglądy mogą też ustrzec przed większą awarią albo tą, która mogłaby spowodować duże straty, albo nawet niszczący wszystko pożar.
Kamery termowizyjne mają wszechstronne zastosowanie w wielu miejscach związanych z węzłami rozdziału energii, również w sprzętach i przestrzeniach powszechnego użytku typu: windy, pompy, akumulatory, chłodnie, izolacje. Ze względu na łatwość ich obsługi, mogą być na wyposażeniu każdej wytwórni, zakładu, przedsiębiorstwa i prywatnego domu. W jednych przypadkach stanowią gwarancję bezawaryjnego funkcjonowania i ciągłości produkcji, w innych pozwalają zaoszczędzić
energię, a jeszcze w pozostałych zapewniają bezpieczeństwo.

Więcej dowiesz się na: https://term-os.pl/